گیاهشناسی و خصوصیات:

انواع گوجه به سه دسته همرس غیرهمرس و بینابین تقسیم می شود. معمولاً در گلخانه های ایران از واریته های غیرهمرس در برداشت های طولانی مدت و از واریته بینابین در مناطقی که مدت برداشت کوتاه تر است استفاده می شود. تقسیم بندی دیگر براساس وزن میوه است. انواع گوجه فرنگی از گوجه چری با وزن ۵ تا ۲۰ گرم تا گوجه هایی به وزن ۲۵۰ گرم می باشد. هر چه وزن گوجه فرنگی سنگین تر باشد مدت بیشتری برای رسیدن به باردهی نیاز دارد. مثلاً گوجه چری پس از نشاء حدود ۶۰ روز برای برداشت محصول نیاز دارد.

 کاشت:

طول دوره جوانه زنی تا ظهور برگ های لپه ای در سطح خاک معمولاً ۶ روز است و از ۴ الی ۶ هفته نشاء آماده انتقال به زمین اصلی است. برای اینکه بذر گوجه فرنگی بتواند به خوبی جوانه زده و رشد نماید تا زمان رشد مطلوب بوته بهتر است آن را در محل خزانه نگهداری نمود که هم در استفاده از امکانات گلخانه بتوان صرفه جویی کرد و هم گیاه بتواند در ابتدا رشد خوبی داشته باشد. به همین منظور قسمتی از گلخانه را برای گلدان های نشاء در نظر گرفته و یا محلی را برای خزانه انتخاب می کنیم انتخاب گلدان مناسب که حجم ریشه درون آن به خوبی فعالیت کند حائز اهمیت است. دما، رطوبت، نور فاصله بوته ها نقش مهمی در رشد یک گیاه سالم در خزانه را دارد. بهترین دما برای جوانه زنی ۳۰ درجه سانتیگراد می باشد و بعد از جوانه زنی دما را تا ۲۴ درجه در روز و ۱۸ درجه در هنگام شب تقلیل می دهیم. با توجه به اینکه بیشترین فعالیت ریشه ها در عمق ۳۰ سانتی متری خاک می باشد قبل از انتقال نشاء های گوجه فرنگی به زمین اصلی باید بسترهای مناسب که تا عمق ۸۰ سانتی متری قابلیت نفوذ ریشه را داشته باشد مهیا نمود. بهترین PH برای گوجه فرنگی ۵٫۵ تا ۵٫۸  می باشد و تراکم کشت را ۲ الی ۲٫۵  در متر مربع می توان انتخاب نمود.

 داشت:

بوته گوجه فرنگی را تا زمانی که به ۳۰ سانتی متری رسید هرس نکرده و پس از ان  اولین هرس  با دقت انجام می گردد همچنین گرده افشانی در زمان داشت در تولید محصول بیشتر و با کیفیت بالاتر بسیار حایز اهمیت است.

 برداشت:

 هنگامی که ۵۰ درصد میوها رنگ بگیرد و ۵۰ درصد دیگر از حالت سبز بودن تغییر رنگ داده و کم کم قرمز می شوند می توان برداشت را شروع نمود.در صورتی که واریته ها به صورت کلاستر و یا همرس نباشد بهتر است گوجه های رسیده را در زمان خاص خود برداشت کرد. مسلماً اندازه گوجه فرنگی هر چقدر درشت تر باشد زمان تبدیل گل به میوه و رسیدن آن هم طولانی تر خواهد بود.

فاصله بین ردیف

میزان بذر در هکتار

فاصله  در ردیف

عملکرد در هکتار

۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متر

۲۵ تا ۳۰ هزار

 ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر

۱۵۰ تا ۲۰۰ تن