گیاهشناسی و خصوصیات:

خیار گیاهی است گلدار، دولپه ای و یکساله، محل پیدایش میوه روی ساقه دو حالت دارد:خیارهایی که روی ساقه اصلی و در زاویه برگها تولید می شوند. خیارهایی که روی ساقه فرعی تولید می شوند که در اینصورت ساقه های جانبی به هرس منظم احتیاج دارند.

برای پرورش خیار در گلخانه صرفاً باید از بذور پارتنوکارپیک استفاده کرد خیار پارتنوکارپیکی از تشکیل و رشد میوه بدون تلقیح تخمکها تولید می گردد. این پدیده به نحوی گسترده در سبزیجات خانواده کدوئیان بخصوص خیار بروز می کند. در واریته های معمولی گلهای نر و ماده جدا از هم بوده و گلهای نر زودتر از گلهای ماده ظاهر می گردند. ولی در عوض واریته های پارتنوکارپیک گل نر وجود نداشته و گلهای ماده بدون عمل گرده افشانی و لقاح تولید میوه می کند.، خیار پارتنوکارپیک دارای ارقام متعددی است که بسیاری از آنها فاقد شکل و رنگ و اندازه مورد پسند بازار ایران است. بنابراین از بین واریته های متعددی که به بازار عرضه می شوند باید انواعی را که برای کاشت مناسب هستنند انتخاب نمود.

 کاشت:

بوته های خیار را می توان یک ردیفه و یا دو ردیفه کاشت ولی کشت دو ردیفه متداول تر است. فواصل بین ردیفها و بوته ها به عوامل زیادی از قبیل عرض گلخانه، محل تیرکها و ستونها و… بستگی دارد. ولی در نهایت باید فواصل را طوری تنظیم کرد که تراکم در واحد سطح از حد معینی تجاوز نکند در غیراینصورت بروز انواع بیماریها و کمبودها در اثر انبوه بودن شاخ و برگ صد درصد حتمی می باشد. چرا که با افزایش شاخ و برگ، دریافت نور برای تمام بوته ها یکسان نخواهد بود. معمولاً فواصل را طوری تعیین می کنند که تراکم متوسط بوته ها ۲٫۵ الی ۳ بوته در مترمربع باشد. البته خیارهای بلند اروپایی حدود ۱٫۵ الی ۲  بوته  درمترمربع است. در کشت پاییزه که به علت در پیش بودن سرما رشد بوته نسبتاً محدود است که تراکم بوته را ۱۰% بیشتر و در کشت بهاره که هوا رو به گرمی می رود و بوته ها رشد بهتری دارند تراکم مناسب ۱۰% کمتر از حد متوسط می باشد. متوسط عملکرد یک بوته تک گل ۱۰ الی ۱۲ کیلو و پر گل۸ الی ۱۰ کیلو و عمق کاشت: ۲ الی ۳ سانتی متر می باشد.

داشت:

هرس شاخه های جانبی به منظور تهویه و مبارزه با شیوع سفیدکها در گلخانه بسیار مهم می باشد همچنین کوددهی مناسب جهت پر کردن میوه و افزایش مقاومت به تنشهای محیطی بسیار حایز اهمیت است.

برداشت:

برداشت خیار در هفته ۲ الى ۳ بار صورت مى‌گیرد. اگر دیرتر برداشت شود میوه‌ها بیش از حد بزرگ شده و علاوه بر اینکه بازار پسندى خود را از دست مى‌دهد، این امر باعث مى‌شود که از مقدار باردهى نیز کاسته گردد. هر چه میوه‌ها زودتر برداشت شوند تشکیل میوه‌هاى بعدى سریع‌تر و بیشتر صورت مى‌گیرد. و همچنین از مقدار میوه‌هاى نامرغوب و دِفُرمه کاسته مى‌شود

فاصله بین ردیف

میزان بذر در هکتار

فاصله در ردیف

عملکرد در هکتار

۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متر

۲۵ تا ۳۰ هزار

۳۰ تا ۴۰ سانتی متر

۱۵۰ تا ۲۵۰ تن