درباره علف کش دیورون

ارسال شده در: علف کش | 0

 

دیورون علف کش انتخابی و سیستمیکاز خانواده شیمیایی Urea میباشدکهتوسط شرکت Nufarm اســترالیا تولید شــده و برای کنترل علفهای هرز در مزارع نیشکر مورد اســتفاده قرار میگیرد. این علف کش بعداز سم پاشــی تا حدی از طریق برگ وبه میزان بیشــتری از طریق ریشه علفهای هرز جذب شده و به واسطه اختلال در فتوسنتز باعث مرگ علفهای هرز میشود.

 

ملاحظات اختصاصی:

وجود دما و رطوبت کافی در خاک هنگام مصرف در افزایش تاثیر علف کش بسیار موثر می باشد

 

ملاحظات عمومی:

.قبل از مصرف سم برچسب آن را به دقت مطالعه کنید

جهت اطلاع از جزئیات با کارشناسان حفظ نباتات منطقه مشورت کنید.

فروش این سم بدون نسخه گیاهپزشکی ممنوع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *