شرکت بایر تجارت آزاد در سال ۱۳۹۳ تاسیس گردید

فعالیت شرکت در زمینه واردات و صادرات انواع کود مایع و سموم و بذر های کشاورزی و ماشین الات کشاورزی میباشد